Tandartsenpraktijk Wuyts Patrick - Beukenlei 52 - 2960 Sint-Job-in-’t-Goor - T: 03 636 41 41 - assist@beukenlei.be - ameloperfecta@telenet.be

Smile construction origineel

GLIMLACHDESIGN               SMILE DESIGN           SMILE MAKEOVER

Glimlach = Emotie

De mens is het enigste wezen op de aarde dat kan lachen .Het is een belangrijk onderdeel van het menselijk gedrag .Het werkt therapeutisch en is vooral gezond ,de hersenen maken endorfines en dopamine aan .Lachen is stressverlagend en stimuleert het immuunsysteem van het lichaam .

Fysiologisch komen bij de verschillende emotionele gelaatsexpressies vnl de spieren van de mond : zygomaticus major en risorius en van de ogen ,orbicularis oculi ,in werking . Een geforceerde lach trekt alleen de mondhoeken naar boven .Kortom lachende mensen scheppen vertrouwen, gezondheid, geluk en zeker een positieve sfeer .Dit werd zelfs reeds beschreven en gepromoot door de vader en grondlegger van de moderne tandheelkunde Pierre Fauchard (1678-1761 ) .

Een smile makeover is de behandeling die voor de optimalisatie en perfectionering van de glimlach zorgt dmv cosmetische en dentale procedures zoals veneers, lumineers, facings, kronen, implants, bleaching,Botox en fillers .Een smile makeover is iets waar je bewust voor kiest , terwijl een orale rehabilitatie meestal door een kauwfunctioneel probleem veroorzaakt word en meestal met de dezelfde middelen opgelost zal worden,dus meer een noodzaak .

De makeover moet dus rekening houden met gezichtsvorm,huidtint ,haarkleur,tanden (breedte,lengte , kleur,vorm )tandvlees,tandpapillen,lippen om een ideaal glimlach te ontwikkelen .De wensen en verlangens zullen geïntegreerd worden in het eindresultaat .

De belangrijkste voorbereiding is het opstellen van het behandelplan dat kan bestaan uit initieel belangrijke voorprocedures zoals orthodontie ( beugels,”blokjes”),maxillo faciale chirurgie (implant, gummy smile reductie ),parodontologie ( gingiva architectuur ) ,endodontie ( ontzenuwingen) om tot de beginfase van de esthetische tandverbetering te komen . Om tot een optimaal resultaat te komen ,dwz een esthetisch en stabiel kauwfunctioneel apparaat ,zal de interne relatie tussen spieren,botten, huid,zachte weefsels,gewrichten en occlusie, moeten gerespecteerd worden. Dit kan niet uitsluiten dat er af en toe compromissen moeten gesloten worden .

In het kader van de makeover spelen 2 stellingen een zeer grote rol :

                                                                                    Wat heb je aan tanden , als er niets te lachen valt ?

                                                                                    Verwachting

                                                                  Geluk = ———————

                                                                                      Realiteit

Componenten van een esthetische lach

 

Integratie van :

1) – gelaatscompositie met harde en zachte weefsels

2) – dentale compositie met tand en zachte weefsels

GELAATSCOMPOSITIE

Zoals in het verleden door schilders en beeldhouwers reeds de regels van de gelaatsesthetiek en de golden ratio vastgelegd zijn , zo zullen ook deze proporties door plastisch chirurgen,orthodontisten en zeker door tandartsen moeten gerespecteerd worden .Zo er in het aangezicht geen extreem aanwijsbare disproporties zijn , die plastische heelkunde vereisen ,zullen we ons alleen beperken tot het dentale gedeelte van de lachdesign .

Nochtans moeten we rekening houden met een aantal basislijnen die bepalend zijn voor de opbouw van een harmonische smile makeover .

• De interpupillaire lijn

• De lippen

o-BEAUTY-FORMULA-facebook                                      image2-455x200

De interpupillaire lijn staat horizontaal op de middellijn en is parallel aan het snijvlak van de boven-tanden.De lippen zijn het kader en de begrenzing van de nieuwe glimlach .Wanneer er zeer grote afwijkingen bestaan in bovenstaande verhoudingen , dan zal eerst een correctie van de gezichts-compositie moeten geschieden alvorens we de dentale compositie kunnen aanpakken .

Als gouden standaard waarden voor een ideaal aangezicht gelden :

Horizontaal :

• Aangezichtsbreedte is 5 x de oogbreedte

• De afstand tussen de wenkbrauwen en de kin is even groot als de breedte van het aangezicht , we bedoelen standaard wenkbrauwen en kinnen

Untitled_Page1_ 2

Vertikaal :

• Het onderste deel van het aangezicht kan verdeeld worden in 2 helften, waarbij het gedeelte tussen neus en onderlip ,nog eens in de heft verdeeld kan worden .

UTiOF6yhzDj5Jekbe9zD7cfY2KNxj0rvIEzJ5QnU0YI

De basis aangezichtsvormen zijn :

wpid-face-shapesroxanne

Het lateraal profiel van het aangezicht kan tot de volgende types behoren :

face-profile-types

 

Uit al deze metingen en onderverdelingen ,kan men opmaken dat de lengte,breedte verhoudingen ,de curvaturen van lippen,lippenrood ,de inclinatie van de tanden ,telkens een invloed hebben op de harmonie van het gezicht en bepalend zijn voor de smile design . Dus de dentale factor is afhankelijk medebepalend en zeer cruciaal voor de bepaling van de smile makeover .

Tandmorphologie en gezichtsmorphologie zijn complementair en afhankelijk als ideaal eindresultaat voor schoonheidsbepaling .

DENTALE COMPOSITIE

1) Tandcomponenten                                                                                                            2) Zachte weefsels

a) Tandmiddenlijn                                                                                                                  a) Gezond tandvlees

b)   Incisale lengte                                                                                                                  b) Tandvleeshoogte /architectuur

c)  Tanddimensies                                                                                                                 c) Interdentale embrasures

d)  Tandasinclinaties                                                                                                              d) Lachlijn

e)  Interdentaal    –    contactvlak
–     contactpunt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  f) Incisale embrasures

g) Geslacht,leeftijd

h) Symmetrie , evenwicht

 

1a) Tandmiddenlijn

De middenlijn loopt door het contactvlak tussen de 2 centrale voortanden, staat loodrecht op de lijn die de snijvlakken van deze centrale snijtanden verbindt en loopt parallel met de middenlijn van het aangezicht .De meest ideale situatie is deze waar de 2 lijnen elkaar bedekken . Kleine afwijkingen tussen de dentale en de aangezichtsmiddenlijn zijn aanvaardbaar,soms zelfs niet zichtbaar .Wanneer echter de middenlijn gekanteld is en verschoven ,is dit niet aanvaardbaar .20150404_15165233

 

De maximaal toegelaten afwijking kan 2 of meer mm zijn,maar dean moet de middenlijn altijd loodrecht op de interpupillaire lijn staan . Een aantal anatomische ankerpunten zoals de neus ,het voorhoofd ,de kin, het philtrum,kunnen dienst doen als hulplijnen .

 

04c55e813379c7e914ba1070d22cdc63

Het philtrum van de lip is een zeer belangrijk ankerpunt voor middenlijn bepaling .Het centrum van het philtrum (= een zone ) is tegelijkertijd het centrum van de cupido boog en moet overeenkomen ,als ideaal met de centrale papil tussen de 2 snijtanden . Een middenlijn die niet door de centrale papil gaat is meer zichtbaar afwijkend dan een die niet door het midden van het philtrum gaat .

 

Conclusie middenlijn :

• Parallel met lengte as aangezicht ,dus de verticale door contactvlak tussen 2 centrale moet parallel zijn met aangezichtslengte as

• Loodrecht op incisale verbindingslijn van 2 centrale snijtanden

• Doorheen de centrale papil .

De middenlijn tussen onder en bovenkaak zullen in 75% van de gevallen niet overeenkomen , dus de onderkaak kan niet gebruikt worden om middenlijn te bepalen . Bij de glimlach van de meeste mensen zijn de ondertanden niet zichtbaar .

 

1b) Incisale lengte en snijrandpositie

 

abb13gr

 

Dit is de belangrijkste parameter in de creatie van een smile line .De parameter wordt bepaald door :

• 1. Graad van tandexpositie . Bij een mond en lippen in rustpositie is er ongeveer 3,5 mm tand zichtbaar . Dit verminderd met de leeftijd ,door slappere weefsels en spieren die doorhangen .

• 2.Fonetiek .Klankvorming zal bepaald worden door positie van de snijrand .Belangrijke letters zijn M ,E,F + V,S klank .

• 3.Patient bijdrage ,naar functie en esthetiek ,voorlopige kronen kunnen hierbij helpen .

 

1c)Tanddimensies of afmetingen

 

Alle tandverhoudingen moeten bepaald worden door de relatie met de faciale morfologie,dan pas kunnen we een aangename harmonische glimlach creëren .De sleutel hiertoe ,zijn de centrale snijtanden en hun afmetingen .De breedte tot de lengte ratio van de centrale snijtanden zal ongeveer 4:5 of 0,8 -1,0 zijn . Indien de breedte tot lengte schommelt tussen 75-80 % ,is dit de na te streven verhouding in de constructie van de glimlach .De vorm en locatie van deze centrale bepalen de positie van de laterale,hoektanden en premolaren .

tandgroote

Er zijn een tal van guidelines om tot die esthetisch harmonische glimlach te komen .

1.golden proportion :

de mathematische regel : centrale = 1.6

laterale = 1.0

hoektand = 0.6                                                images

 

wanneer deze te strikt zou worden toegepast is dit soms zeer lelijk .

dim1 proportieScreen-Shot-2012-06-09-at-4.41.03-PM1

 

 

2. terugkerende dentale verhoudingen : ( Ward ) de breedte van de tand en de hoogte, deze verhoudingen moeten steeds afnemend terugkomen om esthetisch te zijn .

REDProportionLg1red2       red3

 

 

3.M ruler : ( Methot ) een analytische methode gebaseerd op een specifiek algorithme ,uitgerekend door de computer ,afgeleid van de golden ruler ,maar is slechts geldig voor ieder individu afzonderlijk. .http://asnanportal.com/images/Golden_proportion_in_Dentistry.pdf

 

 

4. Chu’s maatstok of peiler : is in feite een synthese van het RED concept en de golden proportion regel .dr chu’s ruler

 

Conclusie :

• Centrale snijtanden zijn het brandpunt van de glimlach en domineren het aangezicht ,zij geven de look aan het voorkomen van een persoon . Lengte centrale snijtand = 10-11 mm ,vanaf omslagplooi naar snijrand = +/-23 mm , breedte +/- 8,5 mm.

red4

 

 

• Laterale snijtanden : geven het karakter, de individualiteit, zijn door het geslacht beinvloed en zijn nooit symetrisch ,daardoor de speelse factor in dentale glimlach .

Picture5

 

• De hoektanden spelen de meest kritische rol in de glimlachcreatie .

– Verbinding tussen front en meer naar achtergelegen tanden.Het frontzicht laat trouwens maar een deel van de hoektand zien .

– Ondersteunen de aangezichtspieren ,de buccale corridor zorgt voor de glimlachbreedte, deze “corridor “ refereert naar de donkere ruimte aan zijkant van de mond naar achteraan toe ,dus vanaf de mondhoeken over de buccale oppervlakten van de kiezen .

buccal

 

– De anatomie zorgt voor het mannelijk of vrouwelijk voorkomen van een gelaat .

• Maxillaire premolaren spelen een rol in de boogvorm en vullen de buccale corridor .De kaakvorm speelt natuurlijk een rol in de gulheid van de glimlach . smalle,spitse kaakboog is minder aantrekkelijk dan een iets bredere .Een te brede kaakvorm werpt associaties met de dierenwereld op ,waarbij de uitstraling van deze brede glimlach zeer veel positiviteit opwerpt.

 

1d) Tandasinclinatie

 

Alle assen doorheen tanden worden gerelateerd met de middenlijn, waarbij de centrale assen zowel als de incisale assen moeten verhoudingen ten opzichte van mekaar aannemen om tot een nieuwe glimlachcreatie te komen .

tandasinclinatie

 

1e) Interdentale contactvlakken en contactpunten

a)  Interproximaal contactvlak , is het vlak tussen 2 naast elkaar gelegen tanden , er is een 50:40:30: regel voor centrale, laterale en hoektanden . Hoe breder de contactvlakken hoe langer de tanden en hoe minder donkere driehoeken tussen de tanden thv de tandvleespapil

b)  Interproximaal contactpunt , meest incisaal gelegen raakpunt tussen 2 naburige tanden .Dit punt gaat dichter en dichter tegen tandvlees liggen wanneer we naar de achterste tanden gaan .

smiledesignweb

 

1f) Incisale embrasure

Zoals uit illustratie boven blijkt ,vergroot de inkeping naar dorsaal,wat dan zoals boven blijkt een invloed heeft op het contactpunt .Wanneer de embrasures te klein zijn lijken de tanden ,vooral de fronten op witte blokjes . Wanneer de embrasures te diep zijn dan lijken de tanden te puntig .

contactpunt-embrasure

Dit is de Smile kaart van dr.Lorin, als we snijranden en hoeken aan de snijranden gaan modifiëren ,kunnen we esthetisch verschillende oplossingen aanbieden .

 

loren_20library 2

 

1g) Geslacht en leeftijd

 

Minuscule veranderingen in positie,lengte ,tipping of positie zorgen voor karakterisering en individualiteit .

• Leeftijd : jonge tanden ,gedefinieerde embrasures,geen afgesleten snijrand en qua kleur lage chroma en hoge value

oude tanden, korter,minimale embrasures,hoge chroma en lage value

 

• Geslacht : vrouwelijk rond en zacht mannelijk hoekig en geprononceerde hoektanden,ruw

 

Persoonlijkheid = gepunt,vierkant,snedig ,ovaal enz .

cd-designs1 (1)

 

1h) Symmetrie en evenwicht

 

Statische symmetrie : een spiegelbeeld van rechts en links rond de middenlijn,soms zeer artificieel

Dynamische symmetrie : 2 zijden die gelijkaardig zijn maar niet identiek . Op een speelse manier de schoonheid van de imperfectie in de laterale snijtanden en hoektanden bespelen ,geeft vitaliteit, persoonlijkheid,dynamisme en een unieke natuurlijk glimlach .

Evenwichtigheid bekomt men wanneer men naar een glimlach kijkt ,en zowel de linkerzijde als de rechterzijde een gevoel van gebalanceerdheid geeft.

vanessa paradis 2

2a) Tandvleesstatus

 

 

Vermits een glimlachconstructie, design of reconstructie een spel is van een wit masker en een roos /rood masker ,is het van het allergrootste belang dat het tandvlees in meer dan perfecta gezondheid is voor er tandcorrecties beginnen.

 

Kenmerken : • Bleek roze kleur,gestippeld,stevig en een mat oppervlak

• Een bandvormige halsbedekking +/- 3 mm

• Een interdentale papil die reikt tot contactpunt +/- 5 mm

5537

2b)Tandvleeshoogte

 

Het bekomen van de juiste tandvleesarchitectuur is de sleutel van een juiste,mooie, spectaculaire en stralende glimlach .We willen dat ieder element de correcte vormgeving en grootte heeft .Dus de positie voor de 2 centrale is dezelfde en symetrisch . De hoogte mag dezelfde zijn als de hoogte van de hoektanden .De tandvleeshoogte van de laterale snijtanden zal op een lager niveau gesitueerd zijn als dat van de centrale snijtanden ,indien niet dan geeft dit een zeer onnatuurlijk effect . De hoogte van de tandhals van de laterale is 0,5-1,0 mm lager dan dat van de centrale snijtanden .De gingiva vorm van de maxillaire lateralen en mandibulaire snijtanden is symetrisch half ovaal of half circulair .De maxillair centrale snijtanden hebben zoals de hoektanden een meer elliptische vorm .

gum_3

 

2c) Interdentale embrasures

 

Zoals vroeger beschreven zal de papil ongeveer 5 mm lang zijn en gepunt .Indien we geen rekening houden met papil en contactpunt of vlak ,dan zullen we in de front een aantal donkere driehoeken verkrijgen die onze esthetische opzet meteen teniet doet . Indien we geen zorg dragen voor correcte embrasures ( te dik,te volumineus )of bij het cementeren een hoeveelheid cement in de interdentale zone achterlaten,dan zal deze het weefsel irriteren,doen opzwellen en bloeding veroorzaken .

9Jzm5HLNY9a-tBqIT3knNKDz1VneHiOU3Fc53osOnN8[1]22

 

2d) Lachlijn

 

De lachlijn refereert aan de denkbeeldige lijn getrokken door de incisale hoeken van de fronttanden die +/- parallel verloopt met de bovenste liprand van de onderlip of overgang tussen vochtig en droge liprand .Een ander geven moet zijn dat de centrale snijtanden langer zijn of gelijk met de punt van de hoektanden ,anders hebben we een negatieve lachlijn . Liplijn is niet hetzelfde als lachlijn . Liplijn refereert naar de hoeveelheid tand en tandvlees men laat zien tijdens het glimlachen . De ideale presentatie is dat we ongeveer 1 à 2 mm tandvlees zien tijdens het lachen . Indien we naar 3 à 4 of meer mm gaan dan spreken we over een gummy smile .De correctie hiervan zal al of niet chirurgisch,parodontaal of door middel van Botox gebeuren . Tot slot zullen we in de oppervlakte van de reconstructie ( porseleinlobben ,cracks,white spots )de natuur moeten kopiëren . Alsook de kleur en glans .Een polychromatische kleur rekening houdende met chroma,hue en value .

 

lachlijn3