Tandartsenpraktijk Wuyts Patrick - Beukenlei 52 - 2960 Sint-Job-in-’t-Goor - T: 03 636 41 41 - assist@beukenlei.be - ameloperfecta@telenet.be

Gelaatscompositie

Zoals in het verleden door schilders en beeldhouwers reeds de regels van de gelaatsesthetiek en de golden ratio vastgelegd zijn, zo zullen ook deze proporties door plastisch chirurgen,orthodontisten en zeker door tandartsen moeten gerespecteerd worden. Zo er in het aangezicht geen extreem aanwijsbare disproporties zijn, die plastische heelkunde vereisen, zullen we ons alleen beperken tot het dentale gedeelte van de lachdesign.

Nochtans moeten we rekening houden met een aantal basislijnen die bepalend zijn voor de opbouw van een harmonische smile makeover.

Basislijnen voor een harmonische smile makeover

De interpupillaire lijn


De interpupillaire lijn staat horizontaal op de middellijn en is parallel aan het snijvlak van de boven-tanden.De lippen zijn het kader en de begrenzing van de nieuwe glimlach .Wanneer er zeer grote afwijkingen bestaan in bovenstaande verhoudingen , dan zal eerst een correctie van de gezichts-compositie moeten geschieden alvorens we de dentale compositie kunnen aanpakken .

De lippen

image2-455x200

Het lateraal profiel van het aangezicht kan tot de volgende types behoren :

Uit al deze metingen en onderverdelingen, kan men opmaken dat de lengte, breedte verhoudingen, de curvaturen van lippen, lippenrood, de inclinatie van de tanden, telkens een invloed hebben op de harmonie van het gezicht en bepalend zijn voor de smile design.

Dus de dentale factor is afhankelijk medebepalend en zeer cruciaal voor de bepaling van de smile makeover.

Tandmorphologie en gezichtsmorphologie zijn complementair en afhankelijk als ideaal eindresultaat voor schoonheidsbepaling.

Vertikaal

wpid-face-shapesroxanne
Het onderste deel van het aangezicht kan verdeeld worden in 2 helften, waarbij het gedeelte tussen neus en onderlip ,nog eens in de heft verdeeld kan worden.

De basis aangezichtsvormen zijn:

– hartvormig
– ovaal
– lang
– vierkant
– diamantvormig
– rond

face-profile-types

Het lateraal profiel van het aangezicht kan tot de volgende types behoren:

– convex
– concave
– plane
– convex-concave
– concave-convex

Horizontaal

Untitled_Page1_ 2
Aangezichtsbreedte is 5 x de oogbreedte

De afstand tussen de wenkbrauwen en de kin is even groot als de breedte van het aangezicht , we bedoelen standaard wenkbrauwen en kinnen

Conclusie

Uit al deze metingen en onderverdelingen, kan men opmaken dat de lengte, breedte verhoudingen, de curvaturen van lippen, lippenrood, de inclinatie van de tanden, telkens een invloed hebben op de harmonie van het gezicht en bepalend zijn voor de smile design.

Dus de dentale factor is afhankelijk medebepalend en zeer cruciaal voor de bepaling van de smile makeover.

Tandmorphologie en gezichtsmorphologie zijn complementair en afhankelijk als ideaal eindresultaat voor schoonheidsbepaling .