Tandartsenpraktijk Wuyts Patrick - Beukenlei 52 - 2960 Sint-Job-in-’t-Goor - T: 03 636 41 41 - assist@beukenlei.be - ameloperfecta@telenet.be

Nieuws

Coronavirus COVID-19

Beste patiënten,

Gezien er voor de huidige situatie zeer ernstige en strikte maatregelen gelden ivm de besmetting en overdracht via speeksel, slijm en apparatuur moeten we de gemaakte afspraken herzien.

Voor tandartspraktijken gelden er nog geen verplichtingen en opgelegde procedures, maar zal dezelfde regelgeving gehanteerd worden zoals in de hospitalen.

Wij begrijpen volkomen Uw bezorgdheid mocht er een tand afgebroken zijn, een kroon verloren, bloedend tandvlees enz, maar dit zijn in deze omstandigheden geen levensbedreigende ziektes . Mocht U zenuwpijn hebben, abces, zwelling, kloppend gevoel in de tand en deze vermindert niet met medicatie dan zal U altijd geholpen worden. Wij trachten dan de spreiding van de afspraken zodanig te doen dat er geen personen samen in de wachtkamer zitten.

Urgente mondzorg blijft primordiaal !

Spoedzorg zal voor de patiënten beschikbaar blijven.

Onder dringende tandzorg verstaan wij:

 • Trauma
 • Nabloeding na een behandeling
 • Acute, heftige pijn
 • Mogelijk levensbedreigende ontstekingen (abcessen met uitbreiding)

Wij trachten de gemaakte afspraken te herboeken en zullen dit met U bespreken maar kunnen nog geen datum voorop zetten.Er zal van sms en email gebruik gemaakt worden om het agenda beheer terug in goede banen te leiden ,dit zal echter ,zoals het er nu voorstaat maar pas voor na de paasvakantie zijn . Vanuit ZNA en GZA worden er dagelijks via briefing nieuwe richtlijnen en data voor normalisatie gecommuniceerd. Dit is mondiaal en nooit gezien .

Hieronder zijn de laatste aanbevelingen van de instanties die zich bezig houden met uw en onze gezondheid.

Richtlijnen VBT (Vlaamse Beroepsvereniging Tandartsen)

Rekening houdend met de voorraad van de beschikbare beschermingsmiddelen in elke individuele praktijk, is het aan te bevelen dat men niet-acute zorg uitstelt tot begin april 2020.

Daarom is het aangewezen dat:

Algemeen    

 • Patiënten gevraagd worden om telefonisch contact op te nemen indien zij symptomen vertonen
 • Niet-dringende behandelingen uitgesteld worden
 • Voor élke patiënt met respiratoire symptomen (ook milde symptomen)
 • Niet-dringende behandelingen moeten uitgesteld worden
 • Indien de patiënt zich in de praktijk aanbiedt, moet hij zo snel mogelijk geïsoleerd worden

Voor dringende behandelingen:

 • Moet de patiënt geïsoleerd worden (ruimtelijk of in de tijd) van andere patiënten
 • Dient de tandarts zich te beschermen met een FFP2-masker, schort, handschoenen en spatbril alvorens de behandeling uit te voeren
 • Indien hij niet over deze beschermingsmiddelen beschikt, dient hij de patiënt te verwijzen naar een collega voor de nodige zorgen. De collega dient verwittigd te worden van de komst van de patiënt.

Voor asymptomatische patiënten:

 • Het verdient sterke aanbeveling om zich voor alle patiënten te beschermen met FFP2-masker, spatbril, schort en handschoenen bij het uitvoeren van aerosol-genererende procedures en zich bewust te zijn van het feit dat men de volledige praktijk besmet en alle volgende patiënten en ook uzelf in gevaar brengt. Het verdient dan ook aanbeveling om alle aerosol genererende procedures uit te stellen.
 • Bij procedures waar geen aerosolen vrijkomen, volstaat bescherming met een chirurgisch masker, spatbril en handschoenen.

Verspreiding via de lucht

De verspreiding via de lucht van SARS-Cov (severe acute respiratory syndrome coronavirus) is in de literatuur goed beschreven. De tandheelkundige artikels tonen aan dat veel tandheelkundige ingrepen aerosolen en druppels die besmet zijn met virussen produceren.

Dus, druppel- en aerosol transmissie van 2019-nCoV is een zeer belangrijke zorg in tandheelkundige praktijken, want dat is het zeer moeilijk om de vorming van grote hoeveelheden aerosol en druppels vermengd met speeksel en zelfs bloed van de patiënt tijdens tandheelkundige praktijk te voorkomen.

Wanneer tandheelkundige apparaten die aerosolen veroorzaken in de mondholte van de patiënt werken, genereren deze een grote hoeveelheid aerosol en druppels gemengd met het speeksel en/of bloed van de patiënt. Deeltjes druppels en aerosolen zijn klein genoeg om in de lucht te blijven langere periode voordat ze zich vestigen op milieu-oppervlakken of de luchtwegen ingaan. De 2019-nCoV heeft dus het potentieel om zich door druppels en aerosolen van geïnfecteerde personen te verspreiden in tandheelkundige praktijken. Iedere tandarts afzonderlijk dient voor zichzelf uit te maken welke behandelingen hij of zij nog wil doen en tot waar hij of zij de verantwoordelijkheid voor de Volksgezondheid en de eigen gezondheid en die van zijn/haar gezin wil nemen.

Zoals U kan concluderen, zal Uzelf en met de hulp van de tandarts moeten uitmaken wat er nog kan en op welke manier U het beste in de gegeven omstandigheden zal kunnen geholpen worden . Bij vragen aarzel niet om ons te contacteren vermits we in verschillende zorginstellingen zitten hebben we vrij snel info of kunnen we oplossingen aanreiken .

WEES VOORZICHTIG , BESCHERM UZELF EN DE UWEN, SAMEN EN GEDISCIPLINEERD KOMEN WE HIERUIT TERUG GEZOND UIT .