Tandartsenpraktijk Wuyts Patrick - Beukenlei 52 - 2960 Sint-Job-in-’t-Goor - T: 03 636 41 41 - assist@beukenlei.be - ameloperfecta@telenet.be

Dentale compositie

Tandcomponenten

Tandmiddenlijn

20150404_15165233
De middenlijn loopt door het contactvlak tussen de 2 centrale voortanden, staat loodrecht op de lijn die de snijvlakken van deze centrale snijtanden verbindt en loopt parallel met de middenlijn van het aangezicht.

De meest ideale situatie is deze waar de 2 lijnen elkaar bedekken. Kleine afwijkingen tussen de dentale en de aangezichtsmiddenlijn zijn aanvaardbaar,soms zelfs niet zichtbaar .Wanneer echter de middenlijn gekanteld is en verschoven ,is dit niet aanvaardbaar.

De maximaal toegelaten afwijking kan 2 of meer mm zijn, maar dan moet de middenlijn altijd loodrecht op de interpupillaire lijn staan. Een aantal anatomische ankerpunten zoals de neus ,het voorhoofd ,de kin, het philtrum,kunnen dienst doen als hulplijnen.

Het philtrum van de lip is een zeer belangrijk ankerpunt voor middenlijn bepaling .Het centrum van het philtrum (= een zone ) is tegelijkertijd het centrum van de cupido boog en moet overeenkomen ,als ideaal met de centrale papil tussen de 2 snijtanden . Een middenlijn die niet door de centrale papil gaat is meer zichtbaar afwijkend dan een die niet door het midden van het philtrum gaat .

Conclusie middenlijn :

• Parallel met lengte as aangezicht ,dus de verticale door contactvlak tussen 2 centrale moet parallel zijn met aangezichtslengte as

• Loodrecht op incisale verbindingslijn van 2 centrale snijtanden

• Doorheen de centrale papil .

De middenlijn tussen onder en bovenkaak zullen in 75% van de gevallen niet overeenkomen , dus de onderkaak kan niet gebruikt worden om middenlijn te bepalen . Bij de glimlach van de meeste mensen zijn de ondertanden niet zichtbaar .

Incisale lengte en snijrandpositie

Dit is de belangrijkste parameter in de creatie van een smile line.

De parameter wordt bepaald door:

Graad van tandexpositie

Bij een mond en lippen in rustpositie is er ongeveer 3,5 mm tand zichtbaar. Dit verminderd met de leeftijd ,door slappere weefsels en spieren die doorhangen

Fonetiek

Klankvorming zal bepaald worden door positie van de snijrand. Belangrijke letters zijn M ,E,F + V,S klank

Patiënt bijdrage naar functie en esthetiek, voorlopige kronen kunnen hierbij helpen.

abb13gr

Tandasinclinaties

tandasinclinatie
Alle assen doorheen tanden worden gerelateerd met de middenlijn, waarbij de centrale assen zowel als de incisale assen moeten verhoudingen ten opzichte van mekaar aannemen om tot een nieuwe glimlachcreatie te komen . .

Tanddimensies

tandgroote

Alle tandverhoudingen moeten bepaald worden door de relatie met de faciale morfologie, dan pas kunnen we een aangename harmonische glimlach creëren.

De sleutel hiertoe, zijn de centrale snijtanden en hun afmetingen. De breedte tot de lengte ratio van de centrale snijtanden zal ongeveer 4:5 of 0,8 -1,0 zijn. Indien de breedte tot lengte schommelt tussen 75-80 %, is dit de na te streven verhouding in de constructie van de glimlach. De vorm en locatie van deze centrale bepalen de positie van de laterale, hoektanden en premolaren.

Er zijn een tal van guidelines om tot die esthetisch harmonische glimlach te komen.

lees meer hierover in dit artikel

Interdentaal contactvlak & contactpunt

smiledesignweb

Interproximaal contactvlak

= het vlak tussen 2 naast elkaar gelegen tanden.
Er is een 50:40:30: regel voor centrale, laterale en hoektanden. Hoe breder de contactvlakken hoe langer de tanden en hoe minder donkere driehoeken tussen de tanden thv de tandvleespapil.

Interproximaal contactpunt

= meest incisaal gelegen raakpunt tussen 2 naburige tanden .Dit punt gaat dichter en dichter tegen tandvlees liggen wanneer we naar de achterste tanden gaan.

Leeftijd: jonge tanden ,gedefinieerde embrasures,geen afgesleten snijrand en qua kleur lage chroma en hoge value oude tanden, korter,minimale embrasures,hoge chroma en lage value

Incisale embrasures

contactpunt-embrasure
Zoals uit illustratie blijkt, vergroot de inkeping naar dorsaal,wat dan zoals boven blijkt een invloed heeft op het contactpunt. Wanneer de embrasures te klein zijn lijken de tanden ,vooral de fronten op witte blokjes. Wanneer de embrasures te diep zijn dan lijken de tanden te puntig. Dit is de Smile kaart van dr.Lorin, als we snijranden en hoeken aan de snijranden gaan modifiëren, kunnen we esthetisch verschillende oplossingen aanbieden .

LEGENDE :

Centrale : r = rond, sr = square (hoekig) + rond
Laterale : r = rond, sr = square (hoekig) + rond
Hoektand : r = rond, p= puntig, f=flat ( vlak )

Hieruit blijkt dat er zeer veel combinaties mogelijk zijn .

Geslacht & leeftijd

cd-designs1 (1)
Geslacht en leeftijd Minuscule veranderingen in positie, lengte, tipping of positie zorgen voor karakterisering en individualiteit.

Symmetrie / evenwicht

vanessa paradis 2

Statische symmetrie

Een spiegelbeeld van rechts en links rond de middenlijn,soms zeer artificieel

Dynamische symmetrie

2 zijden die gelijkaardig zijn maar niet identiek. Op een speelse manier de schoonheid van de imperfectie in de laterale snijtanden en hoektanden bespelen ,geeft vitaliteit, per-soonlijkheid, dynamisme en een unieke natuurlijk glimlach.

Evenwichtigheid bekomt men wanneer men naar een glimlach kijkt ,en zowel de linkerzijde als de rechterzijde een gevoel van gebalanceerdheid geeft.

Zachte weefsels

Tandvleesstatus

5537
Vermits een glimlachconstructie, design of reconstructie een spel is van een wit masker en een roos /rood masker, is het van het allergrootste belang dat het tandvlees in meer dan perfecta gezondheid is voor er tandcorrecties beginnen.

Kenmerken:
– Bleek roze kleur, gestippeld, stevig en een mat oppervlak
– Een bandvormige halsbedekking +/- 3 mm
– Een interdentale papil die reikt tot contactpunt +/- 5 mm

Tandvleeshoogte

gum_3
Het bekomen van de juiste tandvleesarchitectuur is de sleutel van een juiste,mooie, spectaculaire en stralende glimlach. We willen dat ieder element de correcte vormgeving en grootte heeft.

– Dus de positie voor de 2 centrale is dezelfde en symmetrisch.
– De hoogte mag dezelfde zijn als de hoogte van de hoektanden.
– De tandvleeshoogte van de laterale snijtanden zal op een lager niveau gesitueerd zijn als dat van de centrale snijtanden, indien niet dan geeft dit een zeer onnatuurlijk effect.
– De hoogte van de tandhals van de laterale is 0,5-1,0 mm lager dan dat van de centrale snijtanden.
– De gingiva vorm van de maxillaire lateralen en mandibulaire snijtanden is symetrisch half ovaal of half circulair.
– De maxillair centrale snijtanden hebben zoals de hoektanden een meer elliptische vorm .

Interdentale embrasures

9Jzm5HLNY9a-tBqIT3knNKDz1VneHiOU3Fc53osOnN8[1]22
Zoals vroeger beschreven zal de papil ongeveer 5 mm lang zijn en gepunt.

Indien we geen rekening houden met papil en contactpunt of vlak, dan zullen we in de front een aantal donkere driehoeken verkrijgen die onze esthetische opzet meteen teniet doet .

Indien we geen zorg dragen voor correcte embrasures ( te dik,te volumineus) of bij het cementeren een hoeveelheid cement in de interdentale zone achterlaten, dan zal deze het weefsel irriteren, doen opzwellen en bloeding veroorzaken.

Lachlijn

lachlijn3
De lachlijn refereert aan de denkbeeldige lijn getrokken door de incisale hoeken van de fronttanden die +/- parallel verloopt met de bovenste liprand van de onderlip of overgang tussen vochtig en droge liprand.

Een ander geven moet zijn dat de centrale snijtanden langer zijn of gelijk met de punt van de hoektanden ,anders hebben we een negatieve lachlijn.

Liplijn is niet hetzelfde als lachlijn.

Liplijn refereert naar de hoeveelheid tand en tandvlees men laat zien tijdens het glimlachen. De ideale presentatie is dat we ongeveer 1 à 2 mm tandvlees zien tijdens het lachen. Indien we naar 3 à 4 of meer mm gaan dan spreken we over een gummy smile.

De correctie hiervan zal al of niet chirurgisch, parodontaal of door middel van Botox gebeuren . Tot slot zullen we in de oppervlakte van de reconstructie (porseleinlobben ,cracks,white spots) de natuur moeten kopiëren . Alsook de kleur en glans .Een polychromatische kleur rekening houdende met chroma, hue en value.